Logo

2019-2020 yillar I -chorak yakunlariga ko'ra Avtomobil yo'llari qo'mitasining asosiy faoliyati bo'yich ko'rsatkichlari to'g'risidagi taxliliy ma'lumot.

1934 1-May, 2020 Chop etish Yuklab olish (PDF 118 Kb)

 

T/r Asosiy faoliyat turi bo'yicha ko'rsatkichlar O'lchov birligi 2019 yil I-chorak amalda 2020 yil I-chorak amalda O'gan yilga nisbatan(%)
Bajarilgan ish xajmi, jami

mlrd.so'm 560,9 491,4 87,6
shu jumladan:
1 Investitsiya dasturi bo'yicha mlrd.so'm 220,3189,786,1
2 Mintaqaviy yo'llarni ta'mirlash ( "Viloyat mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUKlar buyurtmasi bilan) mlrd.so'm 23,417,675,2
km 226,0158,589,6
3 Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini joriy ta'mirlash va saqlash ishlarimlrd.so'm 317,2284,189,6
km 368,0210,057,1
4 Yangi ish joylarini yaratish kishi4243102,4


Qo'mita tizimidagikorxona va tashkilotlar  2020 yil I-chorak davomidaInvestitsiya dasturiga asosan umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarida 189,7mlrd. so'mlik  qurish va rekonstruktsiya qilish  ishlari amalga oshirildi. Ushbu ko'rsatkich 2019 yilning xuddi shu davriga nisbatan  86,1 foizni tashkil etadi.

 

2019-2020 yillar  I-chorak  yakuniga ko'ra asosiy faoliyat ko'rsatgichlariningtaqqoslama diagrammasi

 

 2020 yil I-chorak yakuni bo'yicha Respublikamizdagi 158,5 km mintaqaviy avtomobil yo'llarita'mirlash ishlari olib borildi. Mintaqaviy ichki yo'llar ta'miri hajmi esa o'tganyilning tegishli davriga nisbatan  70,1 foizni tashkil etadi.

          2020 yil I-chorak   davomida Respublika bo'yicha  avtomobilyo'llarida  42695 kmuzunlikdagi yo'llardan 284,1kmdan iborat qismida joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirilib, ularning holati yaxshilandi. Buesa 2019 yilga  qaraganda 89,6 foizni tashkil etadi.

Tizim korxonlari tomonidan 2020 yil I-chorakda 43 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Buko'rsatkich esa 2019 yilining mos ravishdagi tegishli davriga qaraganda 102,4foizni tashkil etadi.

Xulosa qilib aytganda, Avtomobil  yo'llari qo'mitasining 2020 yil I-chorakda    umumiy bajarilgan ishlar xajmi – 491,4 mlrd.so'mdan iborat. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan  87,6 foizni tashkil etganliginiko'rsatadi.

 

Interaktiv xizmatlar

Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali