Logo

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 22 maydagi "O'zbekiston Respublikasida uzoq muddatli istiqbolga mo'ljallangan yo'l qurilishini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 425-sonli qarori

2160 May 22, 2019 Print Download (PDF 9 Kb)

Interactive services

The Single Portal of interactive state services