Logo

Namangan viloyati

2867 April 20, 2021 Print Download (PDF 8 Kb)

Namangan viloyati umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarining yo'l bo'yi mintaqasidagi yer uchastkalarida ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, savdo, servis obyektlari, shuningdek, tadbirkorlik faoliyati uchun boshqa obyektlari to'g'risidagi

MA'LUMOT


Interactive services

The Single Portal of interactive state services