Logo

Қўмита томонидан қабул қилинган коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги хужжатлар

6849 Чоп этиш Юклаб олиш (100 Kb)

Коррупциягакарши курашиш ишларининг самарадорлигини рейтинг бахолаш тизимини жорий этишчора-тадбирлари тўғрисидаги буйруқ


Автомобильйуллари қўмитасининг коррупциягақарши курашиш сиёсати


Автомобильйўллари қўмитаси ходимларининг одоб-ахлоқ қоидалари


Автомобиль йўллари қўмитасидаманфаатлар тўқнашувини бошқариш тўғрисида низом

Автомобиль йўллари қўмитасидакоррупциявий хавф-хатарларни баҳолаш услубиёти

Автомобиль йўллари қўмитасиалоқа каналлари орқали коррупциявий хатти-харакатлар тўғрисида келиб тушган хабарларни қабул килиш ва куриб чикиш регламента

Автомобиль йўллари қўмитасиходимларининг коррупцияга қарши курашиш соҳасида ўқитилишини ташкил қилиш бўйича йўриқнома

Автомобиль йўллари қўмитасида контрагентларни текширишга оид йўриқнома

Автомобиль йўллари қўмитасининг марказий аппарати, худудий бошкармалари ва идоравий мансуб ташкилотларига ишга қабул қилинаётган номзодларни текшириш бўйича йўриқнома


Автомобиль йўллари қўмитасида коррупцияга қарши курашиш самарадорлигини мониторинг ва назорат қилиш услубиёти 


Автомобиль  йўллари коррупцияга қарши курашиш тизимининг холати хақидаги хисоботни шакллантириш ва тақдим этиш регламента

Автомобиль йўллари қўмитасининг марказий аппарати, худудий бошкармалари ва идоравий мансуб ташкилотлари ходимларининг коррупциявий хатти-харакатлар ва одоб-ахлок қоидаларини бузиш холатлари устидан хизмат текширувлари ўтказиш бўйича регламент

Автомобиль йўллари қўмитасида монополияга қарши комплаенстизимини жорий этиш ва унинг ишлаш тартиби тугрисида низом

 

Яширин иқтисодиёт ва коррупсиягақарши курашиш ҳамда унинг олдини олиш юзасидан амалга ошириладиган чора тадбирлар тўғрисида буйруқ


Автомобил йўллари қўмитасидаяширин иқтисодиёт ва коррупсияга қарши курашиш ҳамда унипг олдини олиш юзасиданмахсус ишчи гуруҳ таркиб


Яширин иқтисодиёт ва коррупсиягақарши курашиш ҳамда унинг олдини олиш бўйича чора-тадбирлар режаси

    Меҳнат муносабатларига оид ҳужжатлар
Интерактив xизматлар

Ягона интерактив давлат xизматлари портали