Logo

"O'zavtoyo'l" aksiyadоrlik kоmpaniyasining 2016 yil davоmida o'tkaziladigan kеngaytirilgan yig'ilishlar rеjasi va muhоkama etiladigan masalalar

7340 June 17, 2016 Print Download (PDF 8 Kb)

Interactive services

The Single Portal of interactive state services