Logo

2017-2018 yillar yakunlariga ko'ra Avtomobil yo'llari davlat qo'mitasining asosiy faoliyati bo'yich ko'rsatkichlari to'g'risida taxliliy ma'lumot.

2348 January 29, 2019 Print Download (PDF 124 Kb)


T/r Asosiy faoliyat turi bo'yicha ko'rsatgichlar  O'lchov birligi   2017 yil yakunida amalda    2018 yil yakunida amalda     2017 yilga nisbatan (%)  
Bajarilgan ish xajmi, jami

mlrd.so'm 2036,2 3173,2 155,8
shu jumladan:
1 Investitsiya dasturi bo'yicha mlrd.so'm 617,7 857,9 138,9
km 364,4 281,5 106,5
2To'la ta'mirlash ishlari mlrd.so'm 222,2391,9176,4
km 140,0 145,3 103,8
3 Mintaqaviy yo'llarni ta'mirlash mlrd.so'm 367,8 380,5 103,5
km 3240,4 3245,6 100,2
4 Umumiy foydalanuvdagi avtomobil yo'llarini joriy ta'mirlash va saqlash ishlarimlrd.so'm828,5/td>1542,9186,2
km 2858,0 3252,0 113,8
5 Sanoat ishlab chiqarish xajmi mlrd.so'm 365,5 380,5 104,1
6 Yangi ishjoylarini yaratish kishi331 1366 412,7
7Qora metall chiqindilarini topshirishtonna15970,015981,0100,1


Qo'mitatizimidagi korxona va tashkilotlarda 2018 yil davomida Investitsiya dasturiga asosanumumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarida 857,9 mlrd. so'mlik  qurish va rekonstruktsiya qilish  ishlari amalga  oshirildi. Ushbu ko'rsatkich 2017 yilning 2018yilga  nisbatan 138,0 foizni tashkil etadi.

Bundantashqari to'la ta'mirlash dasturiga asosan umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarida391,9 mlrd.so'mlik ta'mir ishlari bajarildi. Bu ko'rsatkich esa o'tgan yilga nisbatan176,0 foizni tashkil qiladi.

2017-2018 yillarning yakunlariga ko'ra asosiy faoliyat ko'rsatgichlariningtaqoslama  diagrammasi

 

2018 yil yakuni bo'yicha Respublikamizdagi 3245,6kmmintaqaviy avtomobil yo'llarini ta'mirlandi.Shu jumladan, Qoraqalpog'iston Respublikasida194,1km, Andijonda 323,5 km,Buxoroda 222,3km, Jizzaxda 186,1km, Qashqadaryoda 327,0 km, Navoiyda 193,2 km, Namanganda 270,2 km,Samarqandda 311,1 km, Surxandaryoda 371,1 km, Sirdaryoda 185,7km Toshkent viloyatida 185,4 km,Farg'onada 267,6km,Xorazmda 128,2kmhamda Toshkent shahrida 70,2 km mintaqaviy avtomobil yo'llarida ta'mirlash ishlari olib borildi. Mintaqaviyichki yo'llar ta'miri hajmi o'tgan yilgi darajada qolib, kamaeshga yo'lqo'yilmadi.

2018yil yakuniga ko'ra mintaqaviy avtomobil yo'llarini ta'mirlash (hududlar kesimidagi diagramma)

 


 

       2018 yildavomida Respublikabo'yicha avtomobil yo'llarida 42695 km uzunlikdagi yo'llardan 1542,9 kmdan iborat qismidajoriy ta'mirlash ishlari amalgaoshirilib, ularning holati yaxshilandi. Bu esa 2017 yiliga qaraganda 186,2 foizni tashkil etadi.

Qo'mita tizimidagi korxonlar tomonidan 2018 yilda  380,5 mlrd.so'mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarildi. Mazkur ko'rsatkich 2017 yilganisbatan 104,1 foizni tashkil etganliginiko'rsatadi.

Tizim korxonlari tomonidan 2018 yilda 1366ta yangi ish o'rinlari yaratildi.Bu ko'rsatkich esa2017 yilining mos ravishdagi tegishli davriga qaragandaqariyb to'rt baravarortib, 413,0foizni tashkil etadi.

Korxonlar tomonidan qora metall chiqindilari topshirishko'rsatkichi                2018 yilda 15981tonnani tashkil etadi. Bu qariybo'tgan yilgi darajada qolib, kamayishga yo'l qo'yilmagan.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston Respublikasi Avtomobil  yo'llari davlat qo'mitasining 2018 yilda – umumiybajarilgan ishlar xajmi – 3173,2 mlrd. so'mlikdaniborat. Bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan bir yarim baravardan  ziyodga oshib, 155,8 foizni tashkil etganligini ko'rsatadi.

 
Interactive services

The Single Portal of interactive state services